Regulamin

 

1. CELE RAJDU

Wprawka do Nocnej Masakry 2018.
Wycieczka po ciemnych lasach, z latarkami, mapą i kompasem, bez zaciętej rywalizacji i przekraczania granic.
 

2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis z Wrocławia.
Zespół organizacyjny: Marcin Drewniak i kilka innych osób.
 

3. TERMIN I MIEJSCE

Start: w sobotę, 1 grudnia 2018, godz. 18:00.
Baza rajdu, ze startem i metą: Przełęcz Tąpadła

 

Przewiduje się:
 15:51 - zachód słońca,
 16:51 - przybywanie uczestników,
 18:00 - start wspólny dla wszystkich,
 24:00 - zamknięcie mety.
 

4. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN

Rajd ma charakter rekreacyjnej nocnej wycieczki pieszej lub rowerowej, realizowanej niezależnie przez dowolnie tworzone grupki uczestników.

Każdy uczestnik otrzyma kartę startową oraz mapę z obiema trasami do wyboru.

W terenie znajdą się punkty kontrolne, oznaczone płaskimi lampionami biało-pomarańczowymi o boku 20 cm, wyposażone w odblaski i perforatory do kart startowych. Lampiony są z papieru i nie świecą. Na mapie punkty kontrolne będą oznaczone czerwonymi okręgami.

Zadaniem uczestników imprezy jest odnalezienie wybranego przez siebie zbioru punktów, w dowolnym tempie i w dowolnej kolejności, przy czym część punktów stanowi trasę pieszą, a część - rowerową.

Uczestnicy wyruszą na trasy jednocześnie, o godzinie 18:00. Organizator nie będzie mierzył czasu ani ogłaszał wyników rywalizacji.

Trasy planuje się z myślą o uczestnikach każdej kondycji i umiejętności.

Trasy będą przebiegać w łagodnym terenie górskim, po różnych rodzajach dróg i ścieżek. Na trasie rowerowej na pewno wystąpią górskie drogi terenowe, a mogą wystąpić także szosy.

Planuje się długości tras:
13-14 km - piesza,
22-28 km - rowerowa.

Zalecane wyposażenie: odpowiedni do warunków pogodowych ubiór z elementami odblaskowymi, kompas, telefon komórkowy z naładowaną baterią i kontem, bidon w ciepłej skarpecie lub termos, batonik musli, co najmniej jedna latarka lub czołówka, a na trasie rowerowej dodatkowo kask i oświetlony rower.

W bazie rajdu będą dostępne przenośne kabiny WC.

Na mecie planuje się: ognisko na polanie oraz dostęp do wrzątku, herbaty i cukru w małej wiacie biwakowej bez ścian. Nie będą dostępne żadne ogrzewane pomieszczenia.

Uczestnicy proszeni są o przywiezienie i używanie własnych kubków turystycznych na herbatę w celu zminimalizowania zużycia kubków papierowych stających się śmieciami.

Mile widziane jest przywiezienie sobie przez uczestników i upieczenie przy ognisku wszystkiego, co lubią upiec i zjeść.
 

5. ZGŁOSZENIA, WPISOWE, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę, a w przypadku osób niepełnoletnich - także wiek w latach.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza na stronie internetowej imprezy,
ewentualnie e-mailem na adres marcin.drewniak@artemis.wroclaw.pl lub przez sms pod numer +48 519 366 084.

Pytania można kierować jak wyżej, ewentualnie przez facebook organizatora, fb.com/ksartemis.

Termin zgłoszeń upływa o północy z piątku na sobotę, czyli z końcem dnia 30 listopada 2018.

W bazie rajdu przed startem będzie pobrane wpisowe:
10 zł - od każdego uczestnika pełnoletniego,
5 zł - od każdego uczestnika niepełnoletniego.
Prosimy o przygotowanie odliczonych kwot gotówki.
 

6. INNE INFORMACJE

Organizator może nie zapewnić map i kart startowych uczestnikom zgłoszonym po terminie.

Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od czegokolwiek.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pod opieką osób powyżej 21. roku życia.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie przepisy prawa, w tym o ruchu drogowym, o lasach i przeciwpożarowe.

Za żadne szkody wyrządzone przez uczestników rajdu organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.